Školstvo

Meno školy: Základná škola s materskou školou Lomné
Adresa školy: 090 33, Lomné 74
Telefón: 054/ 7491326
Webová adresa: http://lomnezs.edupage.org
Email školy: skola@zslomne.edu.sk

:: Základná škola ::

:: Materská škola ::