Profil verejného obstarávania

Verejne obstaravanie
Toto je PROFIL osoby podľa § 7, v ktorom sa do zriadenia elektronického úložiska Úradom pre verejné obstarávanie (v zmysle ustanovení § 113, ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. v aktuálnom znení) budú zverejňovať informácie o prebiehajúcich verejných obstarávaniach a oznámeniach, ktoré sa ich tykajú, v rozsahu stanovenom citovaným zákonom.
pdf Výzva na predkladanie ponuk
pdf Zmluva o diele- protipovodňove
Verejne obstaravanie c. 1
Predmet zákazky: Riešenie havarijného stavu okien budovy ZŠ a MŠ v obci Lomné A pod to doplniť text: OZNAM V súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, uverejňujeme v profile verejného obstarávateľa informáciu o zámere zadať zákazku „Riešenie havarijného stavu okien budovy ZŠ a MŠ v obci Lomné“. Obec Lomné, 090 33 Stropkov ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b), v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 25.10.2013 vyhlási verejné obstarávanie na dodanie predmetu zákazky „Riešenie havarijného stavu okien budovy ZŠ a MŠ v obci Lomné“. V Lomnom 10.10.2013 Ľudmila Hospodárová - starostka obce, v.r.
pdf Zmluva o dielo na dodávku a montáž plastových okien a vchodových dverí