Súčasnosť


Stred obce Lomné leží 170 m n.m, v chotári je to 160-400 m, na východnom Slovensku, v Ondavskej vrchovine, v južnej časti Nízkych Beskýd na severozápadnom brehu vodnej nádrže Veľká Domaša, 11 km na Juh od Stropkova.


Patrilo do Zemplínskej župy, okres Stropkov, kraj Prešov do roku 1960, okres Bardejov, od 1968 okres Svidník, kraj Východoslovenský.

Povrch chotára vo východnej časti rovinatý, v západnej mierne členitý tvoria flyšové súvrstvia a štvrtohorné náplavy. Zväčša je odlesnený, nesúvislý les je len v západnej časti. Časť chotára zaberá vodná nádrž Domaša.